První zmínky o lyžařském oddíle

Někdy v roce 1973 se potkali Jarda Šebek a Vladimír „Danda“ Weiss a domluvili se na vytvoření dětského lyžařského oddílu pod hlavičkou TJ Vodní stavby Praha. V roce 1974 uspořádali první zájezd na hory a začali kolonizovat chatu na Bratrouchově:

Počátky Bratrouchova - Jarda Šebek stěhuje spalovací motor prvního vleku na kopec. V pozadí sousedův sad a dům (Satan). Příznačně už i zde chybí sníh.Počátky Bratrouchova – Jarda Šebek stěhuje spalovací motor prvního vleku na kopec. V pozadí sousedův sad a dům (Satan). Příznačně už i zde chybí sníh.

 

Po první úspěšné zimě se začali přidávat další děti, rodiče, trenéři a další. Jarda Šebek z nich postupně tvořil krásně fungující tým, který od počátku spojovaly společné akce nejen na horách.

Jarda Šebek s Dandou Weissem a postupně i s Frantou Hejnicem, Lumírem Kracíkem a dalšími táhli lyžařský oddíl celou dobu reálného socialismu a všichni jsme podle jednoho z tehdejších vtipů společně čekali na jeden krásný den, kdy …

Po revoluci se podařilo za velkého přispění Mirka Huleše a Jardy Obermanna udržet chatu na Bratrouchově a vést děti dál. To už postupně vedení přebírá Franta Hejnic a se Zdeňkem Jáněm úspěšně vedou oddíl do nového tisíciletí.

Mezitím se prvním dětem, které lyžařským oddílem TJ Vodní stavby prošly, narodila nová generace závodníků jako Bety Suchopárová, Franta Ptáček nebo dynastie Fialovců. Od Franty převzal předsednictví Honza Suchopár v roce 2009 a ten jej táhne dodnes. A už dorůstá další generace: Güttlerovci, Mravci, Pokorní, Obermanni a další.