Platby příspěvků, registrace a brigádovné plaťte na účet číslo: 286820329/0800

Jako variabilní symbol uvádějte den, měsíc a poslední dvě čísla roku narození a na konci vždy 22. Tj. DDMMYY22

Konstantní symbol: 308

Specifický symbol: nic

Potvrzení o platbě zasílejte mailem ihned Honzovi Suchopárovi za koho a za co platíte na jan.suchopar@stabilplastik.cz !


Pozor! Zálohy na zájezdy prosím plaťte na účet číslo: 43-7934250267/0100

Jako variabilní symbol uvádějte den, měsíc a poslední dvě čísla roku narození a na konci vždy 22. Tj. DDMMYY22

Potvrzení o platbě zasílejte mailem ihned Honzovi Suchopárovi za koho a za co platíte na jan.suchopar@stabilplastik.cz !

IMG_1004